خانه / درباره ما

درباره ما

کفش سازها بعنوان مرجع بزرگ تولیدوهمچنین خرید و فروش کفش های داخلی مردانه وزنانه درخدمت تمامی هموطنان عزیزدرسراسرایران می باشد.
هدف مجموعه کفش سازها کوتاه کردن مسیرتولیدکننده گان تا فروشندگان وحذف واسطه ها دربازاراست تاکفش های باکیفیت ومتنوع تولیدکنندگان راحت تربه دست شما عزیزان برسدوازسوی دیگرتلاشی برحمایت ازتولیدات داخلی کشورباشد.